Ώρες λειτουργίας

Το ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. λειτουργεί για το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00 -15:00 και κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 15.00-21.00.