Ώρες λειτουργίας

Το ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. λειτουργεί για το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00 -15:00.