Εργαστήριο για τους φοιτητές του ΑΠΘ με θέμα: Τα ψυχικά αποθέματα σε καταστάσεις αναπηρίας

Εισηγήτρια: Δήμητρα Συμεωνίδου, Ψυχολόγος ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ., Α.Π.Θ.
Ημερομηνία: Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019, ώρα: 13.00-15.00
Τόπος διεξαγωγής: Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.) στο χώρο της Υγειονομικής Υπηρεσίας στην Κάτω Φοιτητική Λέσχη, Α.Π.Θ.
Η συμμετοχή στις ομάδες είναι δωρεάν. Λόγω της φύσης του εργαστηρίου, οι συμμετοχές θα είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
*Στην περίπτωση που η φόρμα δεν ανοίγει ο αριθμός των συμμετεχόντων θα έχει καλυφθεί*
Πληροφορίες: ΚΕ.ΣΥ.Ψ. Υ.: symeonidoy@auth.gr