Ποιος μπορεί να απευθυνθεί στο ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.

Στο ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μπορούν να απευθυνθούν όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες ανεξαρτήτως εξαμήνου σπουδών. Επίσης παρέχονται συμβουλές στα μέλη ΔΕΠ, στους φοιτητές και στο διοικητικό προσωπικό του Α.Π.Θ. που ανησυχούν για κάποιο φοιτητή/τρια. 'Ολες οι υπηρεσίες του ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. παρέχονται δωρεάν και διέπονται από τις αρχές του απορρήτου και εμπιστευτικότητας.