Ενημερωτικές δράσεις

Το ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ενημερωτικές δράσεις, όπως είναι σεμινάρια, ομιλίες ή ημερίδες για όλους τους φοιτητές/τριες για διάφορα θέματα. Ενδεικτικά:

  •     η διαχείριση του άγχους
  •     η ανάπτυξη κοινωνικών  δεξιοτήτων
  •     η επικοινωνία και οι σχέσεις
  •     οι δεξιότητες μελέτης και διαχείρισης χρόνου
  •     σεξουαλικότητα και υγεία
  •     ζητήματα διατροφής και υγεία
  •     ζητήματα εξαρτήσεων

Σε ορισμένες περιπτώσεις διεξάγονται σεμινάρια που απευθύνονται στα μέλη ΔΕΠ και στο διοικητικό προσωπικό και αφορούν στους τρόπους διαχείρισης και αντιμετώπισης των δυσκολιών που συναντούν οι φοιτητές/τριες στην ακαδημαϊκή ζωή τους και στην υιοθέτηση λειτουργικών τρόπων επικοινωνίας μαζί τους.