Επικοινωνία

Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης του ΑΠΘ Κάτω Φοιτητική Λέσχη-Υγειονομική Υπηρεσία του Α.Π.Θ.

Επικοινωνήστε μαζί μας,

είτε τηλεφωνικά στις ώρες λειτουργίας του ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. στα τηλέφωνα:

2310 992643 (Ελισάβετ Νεοφυτίδου)

και

2310 992621 (Άλτα Πανέρα)

ή αυτοπροσώπως

Δευτέρα (κ. Πανέρα): 9-11 π.μ

και

Παρασκευή (κ. Νεοφυτίδου): 8-10 π.μ