Προσωπικό

Το ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. στελεχώνουν οι κ. Άλτα Πανέρα και Ελισάβετ Νεοφυτίδου, Ψυχολόγοι με άδεια άσκησης επαγγέλματος.