Προσωπικό

Το ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. στελεχώνουν οι κ. Άλτα Πανέρα, Ελισάβετ Νεοφυτίδου και Δήμητρα Συμεωνίδου, Ψυχολόγοι με άδεια άσκησης επαγγέλματος.