Βιωματικά Εργαστήρια

Στο ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. πραγματοποιούνται ομαδικά βιωματικά εργαστήρια σε εβδομαδιαίες συναντήσεις 2 ωρών (5-7 συναντήσεις). Σκοπός τους είναι η ανταλλαγή βιωμάτων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω της ενεργούς συμμετοχής και αλληλεπίδρασης των μελών της ομάδας. Η θεματολογία των εργαστηρίων διαμορφώνεται βάσει των αναγκών των φοιτητών/τριών, όπως αυτές προκύπτουν, είτε μέσα από τις ατομικές/ομαδικές συνεδρίες, ή μέσα από τα αιτήματα που λαμβάνει το ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. Ισχύουν οι όροι απορρήτου και εχεμύθειας.