Ατομική Ψυχολογική Υποστήριξη

Η ατομική ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών/ τριών αφορά στη διαχείριση προβλημάτων που δημιουργούν δυσφορία και έχουν σχέση με την προσωπική και κοινωνική ζωή ή με τις σπουδές και την εργασία.

Συνήθως τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο συζήτησης με έναν ψυχολόγο είναι:

  • τα έντονα και αρνητικά συναισθήματα, όπως είναι το άγχος, η θλίψη, η λύπη ή ο φόβος,
  • οι δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις,
  • το στρες, η δυσφορία ή οι δυσκολίες στον ύπνο, στην όρεξη, στη συγκέντρωση ή στη διάθεση και
  • οι δυσκολίες συμμετοχής στην πανεπιστημιακή ζωή.

Μέσω της ατομικής ψυχολογικής υποστήριξης θα είστε σε θέση να κατανοήσετε όσο γίνεται καλύτερα το θέμα που σας απασχολεί, έτσι ώστε να μπορείτε να το διαχειριστείτε με πιο κατάλληλους τρόπους στην καθημερινή ζωή σας. Η ατομική ψυχολογική υποστήριξη πραγματοποιείται δια ζώσης σε προγραμματισμένες συναντήσεις στα γραφεία του ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. Σε όλες τις συναντήσεις ισχύει ο κώδικας δεοντολογίας, και συγκεκριμένα το επαγγελματικό απόρρητο και εχεμύθεια.