Τρόποι Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί μας, είτε τηλεφωνικά στις ώρες λειτουργίας του ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.

στα τηλέφωνα:

2310 992643 (Ελισάβετ Νεοφυτίδου)

και

2310 992621 (Άλτα Πανέρα)

 
ή αυτοπροσώπως

Δευτέρα (κ. Πανέρα): 9-11 π.μ

και

Παρασκευή (κ. Νεοφυτίδου): 8-10 π.μ.