Τρόποι Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί μας, είτε τηλεφωνικά στις ώρες λειτουργίας του ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.

στα τηλέφωνα:

2310 992643 (Ελισάβετ Νεοφυτίδου)

2310 992621 (Άλτα Πανέρα)
και
2310992643 (Δήμητρα Συμεωνίδου): Δευτέρα και Πέμπτη 15.00-21.00, Τρίτη-Τετάρτη- Παρασκευή 9.00-15.00.

 
ή αυτοπροσώπως

Δευτέρα (κ. Πανέρα): 9-11 π.μ

Παρασκευή (κ. Νεοφυτίδου): 8-10 π.μ.
 
Τρίτη (κ. Συμεωνίδου): 9.-11 π.μ.